TECHNIKA GRZEWCZA

Fotowoltaika | Kotły gazowe | Pompy ciepła | Kominki | Klimatyzacja i rekuperacja | Nagrzewnice i promienniki gazowe | Zasobniki i bufory w.u. i c.o. | Piecyki i kotły na pelet, drewno i biomasę | Grzejniki | Systemy kominowe

Zasobniki wody użytkowej

Podgrzewacz (wymiennik) c.w.u. jest urządzeniem przeznaczonym do podgrzewania wody i przechowywania jej w stanie nagrzanym. Może być wykorzystywany do potrzeb w gospodarstwach domowych, w zakładach zbiorowego żywienia, pomieszczeniach socjalnych zakładów pracy itp. Podgrzewacz jest przystosowany do pracy wyłącznie w pozycji pionowej. Podłączony może być do sieci wodociągowej o ciśnieniu nie przekraczającym 0,6 MPa − ok. 6 bar. Woda może być podgrzewana za pomocą spiralnie zwiniętego wymiennika c.o. (tzn. wężownicy o dużej powierzchni) podłączonego do kotła centralnego ogrzewania. Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika stanowi emalia ceramiczna wypalona w temp. 8500 C. Dodatko-wym elementem ochronnym jest duża anoda magnezowa. Podgrzewacze ocieplone są ekologiczną pianką poliuretanową lub polistyrenową, która redukuje straty ciepła do absolutnego minimum.

Duża powierzchnia grzewcza zasobnika Zbiornik w Zbiorniku powoduje, że duże ilości wody mogą być podgrzewane w wyjątkowo krótkim czasie. Temperatura ciepłej wody sanitarnej w całym zasobniku na poziomie 60 oC zapobiega powstawaniu i rozwojowi bakterii legionella.