Kolektory słoneczne

 

Próżniowe kolektory słoneczne EKO WARM

   W dobie gwałtownego wzrostu cen nośników energii należy zmierzać w stronę „odnawialnych źródeł energii”, do których należy energia słoneczna: powszechna, darmowa i dostępna w Polsce w ekonomicznie uzasadnionej ilości.

Kolektory słoneczne to mniejsze koszty zasilania energią w budżecie domowym lub firmy.

 

 • PE15 - 58

   Próżniowy kolektor słoneczny oparty na dwufazowej wymianie ciepła służy do wykorzystania energii słonecznej w ogrzewaniu wody, wspomaganiu centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody basenowej.

 

 

Dane techniczne

 • lość rur próżniowych - 15szt.
 • Powierzchnia apertury - 1,407 m²
 • Powierzchnia kolektora - 2,370 m²
 • Powierzchnia całkowita absorbera - 3,763 m²
 • Powierzchnia absorbcyjna - 1,202 m²
 • Sprawność optyczna - 0,795
 • Współczynnik straty ciepła:
  a1 - 1,985
  a2 - 0,0117
 • Ciśnienie robocze - 6 bar
 • Wydajność cieplna kolektora ΔT= Tśr.kol. - Ta = 10K przy I = 1000 W/m2   930 W
 • Średnica rur - Ø58
 • Wymiary kolektora - 1975x1200 mm

 

 • PE20 - 58

 

Dane techniczne

 • Ilość rur próżniowych - 20szt.
 • Powierzchnia apertury - 1,876 m²
 • Powierzchnia kolektora - 3,103 m²
 • Powierzchnia całkowita absorbera - 5,018 m²
 • Powierzchnia absorbcyjna - 1,603 m²
 • Sprawność optyczna - 0,795
 • Współczynnik straty ciepła:
  a1 - 1,985
  a2 - 0,0117
 • Ciśnienie robocze - 6 bar
 • Wydajność cieplna kolektora ΔT= Tśr.kol. - Ta = 10K przy I = 1000 W/m2   1240 W
 • Średnica rur - Ø58
 • Wymiary kolektora - 1975x1571 mm

Montaż
   Próżniowy kolektor słoneczny PE20-58 przeznaczony do montażu na dachach płaskich i spadzistych oraz do montażu wolnostojącego.

 

Zastosowanie
  Do podgrzewania wody użytkowej, wspomagania instalacji centralnego ogrzewania, wody basenowej. W zastosowaniach przemysłowych do osuszania osadów, podgrzewania wody procesowej i ścieków w oczyszczalniach ścieków.

 

Zalety
  Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i duża trwałość dzięki zastosowaniu wysokogatunkowych, odpornych na korozję materiałów takich jak specjalne szkło solarne, miedź i stal nierdzewna. Wytrzymałe, próżnioszczelne połączenia szkło-szkło.

Wysoka sprawność dzięki absorberom pokrytym warstwą wysokoselektywną i próżniowym rurom kolektora redukującym straty termiczne.
Bardzo skuteczny jednorurowy wymiennik ciepła PrimaPower, który w celu poprawy wymiany ciepła prawie całkowicie obejmuje powierzchnie kondensatorów.
Prosty montaż dzięki przyłączaniu na sucho bez bezpośredniego kontaktu z nośnikiem ciepła.
Krótkie czasy montażu, dzięki sprawdzonemu systemowi wtykowemu na tzn. "Koneksy" do połączenia kolektorów w jedno pole.
Spełnia wymogi obowiązującej normy PN EN12975-1 oraz PN EN 12975-2.


Opis działania 
   Głównym elementem próżniowego kolektora słonecznego są dwuścianowe rury próżniowe. Rura próżniowa składa się z dwóch rur szklanych łączonych ze sobą na zasadzie szkło-szkło. Pomiędzy ścianami rur szklanych jest próżnia, izolująca odpływ energii cieplnej na zewnątrz rury próżniowej. Wewnętrzna ściana rury próżniowej pokryta jest selektywną warstwą absorpcyjną umożliwiającą pozyskanie energii słonecznej. Energia słoneczna w postaci energii cieplnej gromadzi się wewnątrz rury prózniowej skąd jest transportowana poprzez ciepłowód do szyny zbiorczej kolektora.W szynie zbiorczej kolektora następuje wymiana cieplna z płynem instalacji solarnej. W ten sposób energia cieplna wytworzona przez kolektor próżniowy transportowana jest poprzez pompę cyrkulacyjną lub ruch grawitacyjny cieczy do zbiornika wody użytkowej lub bufora ciepła.